Nasz Adres
  • Polska Kraków kąpielowa 10

Szczegóły
Numer Telefonu
  • 12 264 10 10

 

  • dział elektrycznytel: 12 2641010 wew 4
  • dział co, wod-kantel: 12 2641010 wew 4
  • dział projektówtel: 12 2641010 wew 6
  • magazyntel: 12 2641010 wew 7
  • sekretariattel: 12 2641010 wew 8
  • logistyka i zaopatrzenietel: 12 2641010 wew 5
  • dział handlowytel: 12 2641010 wew 4
  • dział marketingutel: 12 2641010 wew 6